Har du besluttet at købe en bolig i fællesskab med en eller flere andre – for eksempel for at oprette et kollektiv – er det en god idé at have alle formalia på plads. Hvis et medlem skulle forlade kollektivet, er det en fordel at have en fastlagt plan eller procedure for, hvorledes vedkommende skal købes ud, så der ikke opstår tvistigheder imellem den udflyttende part og de øvrige beboere. Det samme gælder, hvis du køber bolig sammen med ...